November 16, 2015

Maskering av felter i hotjar

Dette er en test av HotJar maskering av brukerdata. Dette gjøres ved å sette inn attributtet data-hj-masked på alle relevante felter. Dette kan gjøres dynamisk med f.eks. Google Tag Manager og sikre at koden som gjør dette alltid kjører før HotJar taggen. ... Read more

February 23, 2015

Arbeidsmarkedet i januar

Inspirert av NAVs fabelaktige publikasjon, Arbeid og Velferd, er dette et første forsøk på å koble data fra NAV med et kart. ... Read more

August 30, 2008

Guess the animal

This code implements a simple binary search for answers. The nodes all have questions, but the leaf-node has a suggestion for an answer. The player is prompted to verify if this is correct, but if it’s not the player is requested for the right answer and a question to ask to tell the difference ... Read more

© Tov Are Jacobsen 1997-2018