November 16, 2015

Maskering av felter i hotjar

Dette er en test av HotJar maskering av brukerdata. Dette gjøres ved å sette inn attributtet data-hj-masked på alle relevante felter. Dette kan gjøres dynamisk med f.eks. Google Tag Manager og sikre at koden som gjør dette alltid kjører før HotJar taggen.

Maskeringen skjer før informasjonen blir sendt videre.

Skjult tekst: Dette er en skjult tekst

Skjulte input-felter:

First name:

Last name:

Felter som ikke maskeres.

First name:

Last name:

Slik ser opptaket ut i etterkant, legg merke til at teksten i feltene som er skjult er erstattet med prikker.

alt

Teksten under blir anonymisert:

(Også borte) tov are jacobsen

HTML-koden ser slik ut:

  <div id="login-details" class="">
   <span id="name-container">
    <span class="icon-twitter" id="id-ikon-innlogging" 
      alt="Innlogget" src="">(Også borte)</span>
   <span id="name">tov are jacobsen</span>
  </span>
 </div>

Ved å maskere, blir alle underelementer også anonymisert.

  <script>
  document.querySelector("#login-details").setAttribute("data-hj-masked", "");
  </script>

Anonymisering inkluderer også heatmaps og andre rapporter.

alt

© Tov Are Jacobsen 1997-2021 Privacy and cookies