February 15, 2015

Visualiseringssøndag

Grafen under viser et adferdsmønster over 4 uker.

Trykk eller pek over for å se detaljer.

Dette er dynamisk generert SVG (Strukturert vektor grafikk) med datagrunnlag i en csv fil. Lagt inn som en iframe uten ramme.

Jeg konfigurerte webserveren slik at når den treffer URL’er med stien /tovare/, hentes det filer fra en en public_html katalog på en bruker fremfor å sende forespørselen til Ghost.

Lenker

© Tov Are Jacobsen 1997-2021 Privacy and cookies