May 28, 2016

Notifications & Scheduling

Web notifications er W3C standard API for å vise varslinger utenfor nettleservinduet. Hvis man ønsker push-varslinger når nettleseren er stengt, er det nødvendig å sende varslinger via tjenester fra Google eller Apple.

Eksempel på en enkel varsling når man har siden oppe

Spørre om tillatelse for å vise varsler:

Notification.requestPermission();

Send en enkel varsel:

var e = new Notification("This is a notifiction", {
   body : "Beskrivelse",
   icon : 'ello.jpg'
});

Slik ser det ut

alt

Push notiser offline/offpage

(Todo)

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/RemoteNotificationsPG/Chapters/APNsProviderAPI.html

https://developers.google.com/web/updates/2015/03/push-notifications-on-the-open-web

https://support.mozilla.org/no/kb/push-notifications-firefox

https://storage-cdn.realtime.co/chrome-push/index.html

Legg til kalender

Varslinger er ikke alltid en god måte. Noen ganger er det bedre å gjøre det mulig å legge en hendelse i kalenderen, dette gjelder spesielt varsling om aktiviteter osv. hvor det er viktig at aktiviteter inngår i tidsplanleggingen til brukeren.

http://addtocalendar.com/

© Tov Are Jacobsen 1997-2021 Privacy and cookies